Nordre Kongsvei

Omsorgboliger Fredrikstad kommune – Nordre Kongsvei. Prosjektet er ferdigstilt.

Nordre Kongsvei