2665975
Ledige lokaler
Ta kontakt med daglig leder Kåre Martin Pettersen om ledige lokaler.
Kåre Martin Pettersen
Mobil: 905 59 142
E-post: kare.pettersen@nipas.no